Monica Vasilescu

Ieri, Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat România pentru că nu a închis 68 de depozite de deșeuri, deși au trecut aproape 10 ani de când autoritățile și-au asumat problema.  Deocamdată, România plătește judecata, dar sunt slabe speranțe să se rezolve prea repede problema și, probabil, vor veni și alte sancțiuni mai dure.

Conform Hotărârii, pe care o puteți studia aici, Curtea (Camera a șasea) declară: 1) Prin faptul că nu s‑a conformat, referitor la cele 68 de depozite de deșeuri în cauză, obligației de a lua toate măsurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) și cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri, acele depozite de deșeuri care, în conformitate cu articolul 8 din directiva menționată, nu au primit autorizația care să le permită să funcționeze în continuare, România nu și‑a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolului 14 litera (b) din Directiva 1999/31 coroborat cu articolul 13 din aceasta.

2) Obligă România la plata cheltuielilor de judecată.

Comments are closed.